top of page

שיפוץ בית בבניה מקדמת

הפרויקט נמשך כארבעה חודשים והושלם בשנת 2015. הפרויקט הזה היה מאתגר מאוד כוון שבו שולבו 2 סוגים של חומרים בית מעץ קיים שהתשתית שלו הייתה רעועה ותוספת של קומה שלמה מקונסט מתכת עם קירות מוכנים של חברת מיטק.

צילום: דיגו

bottom of page